mandag 6. juni 2011

Singelkoret - fra 0 til 100 på to døgn

Singelkoret synger på kjøpesenter
Norges Korforbund Vestfold arrangerte landsfestival for kor fra 2. til 5. juni 2011. Til slike festivaler reiser det kor fra hele landet. Men det finnes også sangere som har lyst til å reise dit selv om ikke koret deres skal delta. Derfor ga arrangørene tilbud om Singelkoret - et eget kor for enkeltsangere som kunne synge sammen med likesinnede under festivalen. Jeg ble engasjert som instruktør for Singelkoret.


Noen måneder før festivalen, opprettet jeg ei gruppe på Facebook hvor sangerne kunne kommunisere med hverandre og med meg. Sangere meldte seg på og av til prosjektet. Jeg hadde ikke kapasitet til å vedlikeholde ei epostliste for gruppa, derfor valgte jeg Facebook i stedet. Noen av sangerne var ikke brukere av Facebook, men det var mange nok til at jeg kunne få et visst inntrykk, spørre dem om stemmefag og musikalske erfaringer.


Jeg valgte et repertoar som besto av to arrangementer av popsanger, et minimalistisk stykke, en liten middelaldersang fra Montserrat og en typisk koralsats fra en ortodoks liturgi. I repertoaret la jeg vekt på at:

 • sangene hadde korte tekster som var enkle å lære, eller de kunne framføres med solist som sang det meste av teksten
 • sangene kunne innstuderes ved å synge stemmene i loop
 • det skulle være musikk som sangerne ikke kjente fra før
 • arrangementene kunne tilpasses gruppa, og synges med redusert besetning 
 • det var få tekniske utfordringer i musikken
 • sangene hadde ulik karakter 
Notene ble sendt til sangerne noen uker før festivalen, og jeg ba dem lære så mye tekst som mulig på forhånd. Jeg ba dem også ta med seg små musikkinstrumenter, telefoner og kazooer.


Sangerne møttes for første gang på åpningsdagen for festivalen. Vi fikk til sammen sju timer prøvetid med Singelkoret, men det forekom aldri at samtlige sangere var til stede i prøvelokalet. Mange av sangerne ankom festivalen først dagen etter festivalåpning, og de fikk derfor bare deltatt på fire timer prøver sammen med Singelkoret. Vi brukte det meste av prøvetida til å arbeide med to av sangene, en Tebe poem av Dmitri Bortnjanski og Mark Brymer sitt arrangement av September (med singback).


Singelkoret i flash mob på brygga i Tønsberg
På festivalens tredje dag, gjorde Singelkoret sin offentlige debut med en flash mob på et kjøpesenter. Seinere på dagen deltok koret på en uformell konsert utendørs, og det siste Singelkoret gjorde var å synge noen minutter for festivaldeltakere på kvelden. 


Totalt eksisterte Singelkoret 2011 i to døgn og fire timer (fra 15:00 torsdag til 19:15 lørdag). Likevel rakk sangerne å bli kjent med hverandre og med musikken. Jeg er imponert over hvor dypt inn i musikken vi klarte å komme.


Singelkoret var på mange måter et ordinært festivalseminar, og fulgte det vanlige mønsteret:

 • Få av sangerne hadde hatt tid til å forberede seg med tekst og noter.
 • Det var en del problemer med teknisk utstyr.
 • Det var utfordrende å få sangerne til å slippe notene. 
 • Noen sangere la ekstra innsats i å arbeide med musikken utenom prøvene.
 • Det var stort tidspress.
 • Vi måtte endre musikkarrangementene underveis.
På noen måter var Singelkoret likevel et prosjekt som hadde andre utfordringer enn de fleste festivalseminarer jeg har ledet. En del sangere skulle også delta på andre seminarer som løp parallelt med Singelkorets prøver. Det ble derfor svært liten tid til å arbeide med gruppa samlet. Vi fikk ikke tid eller anledning til å prøve ut arenaene hvor vi skulle framføre musikken offentlig.

Mange av sangerne var entusiastiske tøffinger som mer enn gjerne kastet seg ut i oppgaver som å spille kazoo eller synge et soloparti. 

Slike prosjekter krever mye improvisasjon underveis. Det er utviklende både for sangere og for instruktør. Svært mange festivaler har tilsvarende seminartilbud, og jeg anbefaler dem på det varmeste. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar