onsdag 4. desember 2013

Noter til drikkeviser

Jeg redigerer nå og da ei drikkevise og legger notene ut på nettet. Det er ikke blitt så mange drikkeviser ennå, men hvis du har lyst til å ta en titt på dem, finner du dem i denne gruppa på musescore.com:
 http://musescore.com/groups/drikkeviser/sheetmusic


mandag 2. desember 2013

Puccini: Messa di Gloria med kammerorkester

Ville Puccini like dette?
Det koster gjerne skjorta og mer til å produsere en konsert med solister, kor og orkester. Kan musikken framføres med redusert besetning er det selvsagt mange penger å spare.

Ingo Schulz, som er kantor i to kirker i Berlin, har laget reduksjonssatser for kammerorkester av blant annet Puccini sin messe (Messa di Gloria) og deler notene til fri bruk.

Puccinis messe er for tenor og baryton solo, blandet kor og orkester. For å framføre versjonen til Schulz, trenger du i orkesteret fløyte/piccolo, obo, klarinett, fagott, horn, trompet, trombone, pauker samt strykere. Med seks fioliner, to bratsjer en cello og en kontrabass, trenger du altså ikke mer enn 18 musikere i orkesteret totalt.

Jeg har vært med på å framføre denne utgaven av Messa di Gloria flere ganger. Selv med redusert orkester er dette feiende flott musikk.

Partitur, korpartitur og enkelstemmer finner du ved å følge denne pekeren:
http://www.emmaus.de/ma/noten/puccini_messa/index.html


søndag 24. november 2013

MuseScore player er plutselig mye bedre

Screenshot: MuseScore
Etter en oppdatering denne uka, har MuseScore player-applikasjonen for Android blitt mye bedre for oss som jobber med musikk i ensembler. Hvis du ikke kjenner til appen, kan du lese om den på http://dirigent.blogspot.no/2012/11/musescore-player-for-android.html

For meg er den viktigste endringen i den oppdaterte versjonen at jeg nå kan vise samtlige stemmer (hele partituret), eller deler av det (altså sette sammen de stemmene som skal vises.

Andre endringer er at du nå kan åpne filer direkte fra blant annet Dropbox og eposter. Men den store godbiten er at jeg, og sangere, kan velge hvilke stemmer som skal vises på nettbrettet. Og i tillegg kan vi justerer volumet for avspilling for hver enkelt stemme. På bildet ser du hvordan mixeren for et firestemt arrangement ser ut.

I skrivende stund krasjer MuseScore player på enheter som kjører Android 4.4 (som er gjeldende system på Nexus 5 og 2012-versjonen av Nexus 7, men ikke på andre enheter).  Dette er utviklerne klar over og jeg regner med at en ny oppdatering er på plass i løpet av kort tid.

25. november jobbes det med oppdatering slik at appen kan kjøre under Android 4.4.mandag 7. oktober 2013

NotateMe - håndskriftnotasjon på telefon og brett


 

Endelig finnes det en applikasjon for telefon og nettbrett som lar meg notere musikk direkte på skjermen. Think Music har i lang tid varslet at de skal lage en slik app for iPad, men de gamle var eldst denne gang.

Neuratron er selskapet bak nyvinningen. Neuratron har vært i bransjen i 20 år, og står bak mange flotte musikkprogrammer fra tidligere, men nå har de sluppet NotateMe - et notasjonsprogram for iOS og Android.

NotateMe er et enkelt notasjonsprogram. Du skriver notene direkte på skjermen, og programmet oversetter håndskriften din til vakre noter. Du kan eksportere notene som MusicXML eller MIDI og du kan synkronisere notene med ei mappe i DropBox. Hvis du deler DropBox-mappa med andre, kan de umiddelbart få tilgang til det du skriver.

Når du begynner å bruke NotateMe, lærer appen seg å gjenkjenne håndskriften din. Det kan ta litt tid å venne seg til å skrive slik at appen forstår alt du tegner på skjermen. Og etterhvert som flere bruker NotateMe vil Neuratron samle inn data for å forbedre appen. Foreløpig er den i såkalt "Public beta", men det betyr også at du får den billig i App Store og Google Play. Billig betyr i dette tilfellet at appen koster under en hundrelapp. Meningen er at prisen skal dobles seinere.

Jeg har lekt med NotateMe noen timer, og har funnet at appen faktisk gjør det den påstår. Det er mange begrensninger - foreløpig kan du bruke et begrenset utvalg taktarter. Jeg har ikke klart å lage opptakter, de eneste taktstreker du har tilgang til så langt er normale, doble og repetisjoner.

Men Neuratron varsler at de skal legge til nye funksjoner snart, blant annet alternativer for å taste inn noter, eksport av noter til pdf, samt utvidelser for legge inn noter ved å skanne eksisterende noter eller lytte til musikk. Neuratron står bak AudioScore og PhotoScore, så dette er teknologi hvor de allerede har den beste kompetanse tilgjengelig.

NotateMe er for meg en musikalsk notatblokk. Jeg kommer til å bruke appen til å notere musikalske ideer som jeg seinere kan arbeide videre med i et annet notasjonsprogram.

Ta en titt på videoen nedenfor, så ser du hvordan NotateMe virker.
tirsdag 18. juni 2013

Musikkutvalg i kor

Svært mange kor jeg kjenner har et musikkutvalg, noteutvalg, repertoarutvalg, sangutvalg eller annen tillitsvalgt gruppe som skal bestemme hva koret skal synge. I nesten alle tilfeller er dirigenten også en del av denne gruppa.

Jeg, og mange andre dirigenter, har blanda følelser i forhold til slike utvalg. På den ene siden er det godt å ha ei gruppe mennesker som vi kan drøfte repertoar med. Det kan også dukke opp forslag til repertoar som jeg ikke kjenner fra før.

Og av og til kan det være praktisk å vise til at det faktisk er en demokratisk prosess som ligger til grunn for valget av musikk. "Dette har musikkutvalget bestemt. Medlemmene i musikkutvalget blei valgt enstemmig av årsmøtet, så kutt ut klaginga."

På den andre siden gjør et musikkutvalg sitt til at å velge repertoar blir en omstendelig prosess. I de fleste tilfeller er det dirigenten som har best kunnskap om repertoar for kor, og som kan vurdere om en korsats egner seg for nettopp den gruppa hun eller han dirigerer. I mange musikkutvalg blir det kasta bort tid på å snakke om repertoar som ikke er aktuelt for koret av ulike årsaker. Dette kan være så mangt. Et stykke for SATTBB er uaktuelt dersom koret består av fjorten damer og tre menn, for eksempel.

Musikkutvalget påfører ofte dirigenten mer arbeid, særlig dersom medlemmene i musikkutvalget ikke er notekyndige (det forekommer) eller ikke jevnlig lytter til musikk (det forekommer også). Og det kan også føre til frustrasjoner blant korets sangere.

Den vanlige modellen er nemlig at sangere i koret skal melde inn sine ønsker til medlemmene i musikkutvalget. Og blant de ønskene kan du finne mye rart. Her er typiske beskrivelser jeg har hørt:
  • noe med litt fart i
  • afrikansk musikk
  • noe moderne
  • noe det swinger av
  • pene sanger
Får du slike meldinger, er det viktig å stille kontrollspørsmål - ofte mange kontrollspørsmål. Hva betyr 'litt fart'? Hvilken afrikansk kultur er det du mener? Hva er moderne? Kan du synge et eksempel som swinger?

Når en sanger har meldt inn til musikkutvalget at hun ønsker å synge noe det swinger av, kan du være sikker på at det ikke betyr "sanger med triolfølelse i åttendedeler", men noe helt annet. Hvis musikkutvalget ikke treffer helt blink i forhold til hennes oppfattelse av "noe det swinger av", kan sangeren oppleve det som om musikkutvalget ikke har brydd seg om innspillet hennes.

Til tider virker det som om valgte musikkutvalg i kor er der bare for å gi folk dårlig samvittighet. Musikkutvalgsmedlemmene har dårlig samvittighet fordi de ikke får innspill fra de øvrige sangerne. De øvrige sangerne har dårlig samvittighet fordi de ikke har noe å bidra med når musikkutvalget maser på dem for å få innspill. Dirigenten har dårlig samvittighet fordi hun eller han kunne ha brukt tida på å utvikle koret snarere enn å vurdere musikk som er helt ubrukelig.