søndag 24. november 2013

MuseScore player er plutselig mye bedre

Screenshot: MuseScore
Etter en oppdatering denne uka, har MuseScore player-applikasjonen for Android blitt mye bedre for oss som jobber med musikk i ensembler. Hvis du ikke kjenner til appen, kan du lese om den på http://dirigent.blogspot.no/2012/11/musescore-player-for-android.html

For meg er den viktigste endringen i den oppdaterte versjonen at jeg nå kan vise samtlige stemmer (hele partituret), eller deler av det (altså sette sammen de stemmene som skal vises.

Andre endringer er at du nå kan åpne filer direkte fra blant annet Dropbox og eposter. Men den store godbiten er at jeg, og sangere, kan velge hvilke stemmer som skal vises på nettbrettet. Og i tillegg kan vi justerer volumet for avspilling for hver enkelt stemme. På bildet ser du hvordan mixeren for et firestemt arrangement ser ut.

I skrivende stund krasjer MuseScore player på enheter som kjører Android 4.4 (som er gjeldende system på Nexus 5 og 2012-versjonen av Nexus 7, men ikke på andre enheter).  Dette er utviklerne klar over og jeg regner med at en ny oppdatering er på plass i løpet av kort tid.

25. november jobbes det med oppdatering slik at appen kan kjøre under Android 4.4.