tirsdag 18. juni 2013

Musikkutvalg i kor

Svært mange kor jeg kjenner har et musikkutvalg, noteutvalg, repertoarutvalg, sangutvalg eller annen tillitsvalgt gruppe som skal bestemme hva koret skal synge. I nesten alle tilfeller er dirigenten også en del av denne gruppa.

Jeg, og mange andre dirigenter, har blanda følelser i forhold til slike utvalg. På den ene siden er det godt å ha ei gruppe mennesker som vi kan drøfte repertoar med. Det kan også dukke opp forslag til repertoar som jeg ikke kjenner fra før.

Og av og til kan det være praktisk å vise til at det faktisk er en demokratisk prosess som ligger til grunn for valget av musikk. "Dette har musikkutvalget bestemt. Medlemmene i musikkutvalget blei valgt enstemmig av årsmøtet, så kutt ut klaginga."

På den andre siden gjør et musikkutvalg sitt til at å velge repertoar blir en omstendelig prosess. I de fleste tilfeller er det dirigenten som har best kunnskap om repertoar for kor, og som kan vurdere om en korsats egner seg for nettopp den gruppa hun eller han dirigerer. I mange musikkutvalg blir det kasta bort tid på å snakke om repertoar som ikke er aktuelt for koret av ulike årsaker. Dette kan være så mangt. Et stykke for SATTBB er uaktuelt dersom koret består av fjorten damer og tre menn, for eksempel.

Musikkutvalget påfører ofte dirigenten mer arbeid, særlig dersom medlemmene i musikkutvalget ikke er notekyndige (det forekommer) eller ikke jevnlig lytter til musikk (det forekommer også). Og det kan også føre til frustrasjoner blant korets sangere.

Den vanlige modellen er nemlig at sangere i koret skal melde inn sine ønsker til medlemmene i musikkutvalget. Og blant de ønskene kan du finne mye rart. Her er typiske beskrivelser jeg har hørt:
  • noe med litt fart i
  • afrikansk musikk
  • noe moderne
  • noe det swinger av
  • pene sanger
Får du slike meldinger, er det viktig å stille kontrollspørsmål - ofte mange kontrollspørsmål. Hva betyr 'litt fart'? Hvilken afrikansk kultur er det du mener? Hva er moderne? Kan du synge et eksempel som swinger?

Når en sanger har meldt inn til musikkutvalget at hun ønsker å synge noe det swinger av, kan du være sikker på at det ikke betyr "sanger med triolfølelse i åttendedeler", men noe helt annet. Hvis musikkutvalget ikke treffer helt blink i forhold til hennes oppfattelse av "noe det swinger av", kan sangeren oppleve det som om musikkutvalget ikke har brydd seg om innspillet hennes.

Til tider virker det som om valgte musikkutvalg i kor er der bare for å gi folk dårlig samvittighet. Musikkutvalgsmedlemmene har dårlig samvittighet fordi de ikke får innspill fra de øvrige sangerne. De øvrige sangerne har dårlig samvittighet fordi de ikke har noe å bidra med når musikkutvalget maser på dem for å få innspill. Dirigenten har dårlig samvittighet fordi hun eller han kunne ha brukt tida på å utvikle koret snarere enn å vurdere musikk som er helt ubrukelig.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar