torsdag 29. juni 2017

Klassisk musikk frigjøres

Onsdag 28. juni 2017 nådde Kickstarter-kampanjen til prosjektet OpenScore målet sitt. Det betyr at noter til klassisk musikk nå blir tilgjengelig på en helt ny måte. 

OpenScore er et prosjekt som ønsker å digitalisere og frigjøre noter som er “i det fri” (public domain), inkludert de viktige klassiske verkene.

OpenScore utnytter internett-samfunnet til å ta skannede kopier av musikalske poeng og omdanne dem til interaktive, digitale noter. MuseScore, verdens mest populære notasjonsprogram, og IMSLP, verdens største nettarkiv med publiseringsarkiv, gjør dette mulig. Skannede noter ligger allerede på IMSLP og frivillige brukere transkriberer dem i MuseScore. Deretter gjennomføres korrektur, og musikken gjøres offentlig tilgjengelig for alle som vil.

Målet er å omdanne historiens viktigste musikkverk fra papirtrykk til interaktive digitale noter som du kan lytte til, redigere og dele med alle du vil. OpenScore-musikkutgavene gjøres fritt tilgjengelige for hele verden. De digitale notene kan også brukes til forskning, og de kan enkelt konverteres til punktskriftnotasjon for blinde sangere og musikere. OpenScore-utgaver publiseres ved hjelp av Creative Commons Zero, slik at det gir ubegrenset rett til kopiering og tilpasning.

Korsangere får gratis tilgang til noter til klassiske verk. Men de får også anledning til å bruke notene i apper som MuseScore Songbook, de får mulighet til å tilpasse notebildet dersom de har dårlig syn, og gjøre mye annet med de datafilene som erstatter papirnotene.

Selv om digitaliseringen gjøres på dugnad, krever det noen ressurser til å drifte prosjektet. Derfor ble det gjennomført en Kickstarter-kampanje for å samle inn penger fra musikkelskere. 45.000 Euro var det som skulle til for å frigjøre de Og onsdag 28. juni nådde altså kampanjen målet sitt. 

Hvis du er vant til å skrive noter i MuseScore og er villig til å bidra med noen dugnadstimer, kan du melde fra ved å fylle ut dette skjemaet. Jeg deltok i et prøveprosjekt for å digitalisere et større verk, og brukte et par timer på å transkribere noen sider fra et partitur. Samtidig var det mange andre rundt om i verden som transkriberte andre sider av partituret, så selv om hver av oss bare brukte et par timer på oppgaven, gikk det ikke mange dager før hele verket (Fauré: Requiem i d-moll, opus 48) var ferdig transkribert. 

Musikk som er ferdig transkribert blir lagt ut til fri bruk her:  https://musescore.com/openscore/sheetmusic

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar