onsdag 10. august 2011

Det begynner med teksten


Noen tekster er vanskeligere enn andre
Tekst skiller sang fra annen musikk. Det aller meste av det vi synger inneholder tekst i en eller annen form.


Formidling av tekst er for meg noe av det viktigste vi driver med. Når et kor låter som om sangerne skulle ha skrevet teksten selv, blir jeg rørt. Når et kor låter som om sangerne ikke bryr seg om teksten, vil jeg helst være et annet sted. 


Med teksten kommer musikken. Presisjon, dynamikk og tempo er vanskelig å arbeide med før sangerne har et forhold til teksten de synger. 


Det frustrerer meg når sangere venter med å lese på teksten til det nærmer seg tiden for å framføre repertoaret offentlig. Det betyr at vi aldri kommer så langt at vi kan lage musikk av repertoaret. Jeg oppfordrer derfor sangere til å lære seg tekstene så tidlig som mulig. Først når de har teksten under huden kan vi bli enige om musikalske uttrykk.


Når du skal lære deg en tekst utenat, kan det hjelpe å skrive den ned, gjerne for hånd. Deretter skriver du den ned en gang til, men utelater småordene. Og så skriver du den ned for tredje gang, og utelater flere ord. Sånn kan du fortsette til du bare har enkelte nøkkelord i hver frase.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar