tirsdag 18. februar 2014

Repertoar fra Østfold med kvinnetema

Østfold musikkråd har gitt ut en samling arrangementer av sanger arrangert for kor av Heidi Anita Brathagen. Felles for sangene er at de handler om kvinner og at de er en del av det folkelige repertoaret i fylket.

Heftet, som er publisert med tittelen 'Kvinnfolk - utvalgte sanger arrangert for kor', inneholder tre satser for SATB, to for SAB og en sats for SSAA. Det er altså til sammen seks satser for varierende besetning. Tre av arrangementene er notert med besifring.

Arrangementene er enkle og greie. En av SATB-satsene har en bass-stemme som strekker seg veldig høyt, ellers byr de ikke på særlige utfordringer, og kan synges av de fleste kor.

De seks satsene er trykket i et og samme hefte. Det koster 100 kroner og kan bestilles fra Østfold musikkråd direkte. Det er blandakor som utgjør målgruppa for heftet, i og med at det bare finnes en enkelt sats for like stemmer. Det lar seg også gjøre å tilpasse den ene SSAA-satsen for blanda besetning dersom en skulle ønske det.


  • En pige vandret uti en have (SATB)
  • Et velskapt pigebarn (SSAA)
  • Jeg gikk meg ut en sommerdag (SAB)
  • Sara/Nei, jeg vil ingen skomaker ha (SATB)
  • Sju vakre jenter i en ring (SAB)
  • Vi droge over sundet (SATB)
I likhet med musikkråd mange andre steder i landet, samler Østfold musikkråd inn folkemusikk fra sin region og gjør den tilgjengelig for alle. Slike prosjekter kan altså også føre til nytt repertoar for kor. Noen tidligere publiserte tematiske samlinger av folkelige sanger fra Østfold ligger tilgjengelig for fri nedlasting på http://ostfold.kulturnett.no/ostfold/folkemusikk/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar