onsdag 30. november 2011

Syng med store ører

Å synge sammen med andre betyr at vi hele tiden må justere oss etter hva vi hører. Vi kaller det ofte å synge med ørene. Dette er noe vi må øve på. I utgave 3/2011 av European Choral Magazine finner du en artikkel av Wolfgang Schäfer som skriver om "profesjonelle øvelser med amatørkor". I artikkelen gir professor Schäfer noen teknikker for å trene seg opp til å synge med ørene. 

Vi bruker ørene for å justere ulike tekniske parametre: Intonasjon, rytme, klangfarge, tekst/språklige detaljer og så videre.
  1. Lukk øynene, bruk "ørene som frontlykter" for å orientere deg.
  2. Lytt til bare en eller to stemmer.
  3. La ørene dine vandre mellom de ulike stemmene i koret.
  4. Se på en stemme mens du aktivt lytter til en annen. 
  5. La noen sangere synge sterkt mens andre synger svakt.
  6. La noen sangere synge teksten mens resten synger på en enkelt lyd.
  7. La hele koret synge på en enkelt lyd (uten tekst).
  8. Lytt til stemmene hver for seg.
  9. Syng hver akkord adskilt.
  10. Endre tempo eller dynamikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar